หัวข้อข่าว :     ปะลองฝีมือ ม.ศรีปทุม จับมือบริษัทสยามแม็คโคร จัดการแข่งขันบริหารการจัดการร้านค้าปลีก
ชื่อคอลัมน์ :      จากหน้า 0
ชื่อหนังสือ :      Business Bi-Weekly วันที่ตีพิมพ์ 2560-09-28