คลิกที่นี่...เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา สำหรับตำแหน่งอาจารย์ ล่าสุด

ข้อแนะนำ: หากท่านสนใจที่จะสมัครงานกับทางมหาวิทยาลัย กรุณากรอกข้อมูลสมัครงานของท่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ


สำนักงานบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-146-123 ต่อ 2201, 2204 และ 2206
(ในเวลาทำการวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
โทรสาร: 038-146-011
 
 
Last updated : January 31, 2017 12:43 PM
[ www.east.spu.ac.th ]