คำว่า phrase ตรงกับภาษาไทยว่า "วลี" หมายถึง กลุ่มคำ ส่วนคำว่า verb ซึ่งแปลว่าคำกริยา รวมเป็นคำใหม่คือphrasal verb หมายถึง กริยาที่มีคำมากกว่า 1 คำ เช่นคำว่า turn on, turn off, take off, break down จะเห็นได้ว่าคำเหล่านี้ประกอบด้วย
คำกริยา (verb) และ คำบุพบท (preposition) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) เมื่อรวมกันแล้วมีความหมายเป็นคำกริยาและ
ให้ความหมายใหม่ เช่น

ด ด ดturn (v. หมุน หัน)
ด ด ดtake (v. นำไป)
ด ด ดbreak (v. แตกหัก)
+
+
+
ด ดon (adv. บน)
ด ดoff (adv. ออก)
ด ดdown (adv. ลง)
=
=
=
ddturn on (เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า)
ddtake off (ถอดออก, (เครื่องบิน) บินขึ้น)
ddbreak down (เครื่องยนต์เสีย)

phrasal verb ก็เหมือนกับกริยาอื่นๆ คือ มี 2 ประเภท ได้แก่
1. คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ เรียกเป็นวิชาการว่า สกรรมกริยา (transitive verb)
2. คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ หรือ เรียกว่า อกรรมกริยา (intransitive verb)

1. Transitive phrasal verb ยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
กก1.1 Separable transitive phrasal verbs คือ คำที่เราสามารถแยก verb กับ adverb ก็ได้ หรือไม่แยกก็ได้
กกกก ความหมายเหมือนกัน เช่น

Could you turn down your radio a bit?
Could you turn your radio down a bit?
(กรุณาหรี่วิทยุของคุณลงหน่อย)

I put my work aside.
I put aside my work.
(ฉันละทิ้งงานของฉันชั่วคราว)

แต้ถ้าเราใช้คำสรรพนามกล่าวถึงกรรมในที่นี้ เราต้องวางสรรพนามนั้นไว้ตรงกลางของ phrasal verb เท่านั้น จะวางไว้ที่อื่นไม่ได้ เช่น

I put it aside.
I put aside it.
Could you turn it down?
Could you turn down it?

คำ phrasal verb กลุ่มนี้ที่พบบ่อยๆ เช่น

back up
สนับสนุน - My teacher always backs me up.

c
แตกเป็นเสี่ยง - The soldiesr blow the bridge up.
blow up
ทำให้เต็มโดยการเป่าลมเข้าไป - The children blows up the balloons.
c
อารมณ์เสีย - If she sees you again, she'll blow up.
c
ขยายให้ไหญ่ขึ้น - I'll blow this photo up.

call off
- ยกเลิก, สั่ง
catch up
- ตามทัน
move on
- ย้ายสถานที่ หรือ ตำแหน่ง
note down
- จดบันทึก
pull on
- สวมเสื้อผ้า
scare away
- ทำให้ตกใจกลัว หนีไป


1.2 Fused transitive phrasal verb คือ คำที่ไม่สามารถนำกรรมมาอยู่ตรงกลางระหว่าง verb กับ adverb ได้ เช่น

act as
ทำหน้าที่ - She acted as the vice dean when he went abroad.
do away with
กำจัด, เลิกล้ม - They did away with some rules that are out of date.

look up to
- เคารพต่อการกระทำและความคิดเห็น
put it up
- อดทน
run across
- พบโดยบังเอิญ
save on
- ประหยัด (พลังงาน)

2. Intransitive phrasal verb เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายสมบูรณ์ไม่ต้องมีกรรมมารับ เช่น

c
ปรากฏ เกิดขึ้น - The fire broke out last night.
break out
หนี - The prisoners have broken out.
c
เป็นผื่น - His body has broken out in a rash.

hold on
- ยึดไว้ให้มั่น, หยุด
look a head
- มองการณ์ไกลไปภายหน้า
run away
- หนี
slip up
- ทำผิดพลาด
speed up
- เพิ่มความเร็ว
stand by
- เผ้าดู, เตรียมพร้อม, สนับสนุน
talk back
- เถียงกลับทันทีทันควัน
walk up
- ตื่น, สำนึกตัว, หูตาสว่าง