Untitled Document
   
คำถาม :
ชื่อสกุล :
e-mail :
สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
ถาม  
กำลังศึกษาอยู่ ปวส.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ต้องการ เทียบโอน เข้า ป.ตรี 2561 มีภาคปกติไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ  
- สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับ
- มีภาคปกติครับ
- นำรายวิชามาติดต่อเพื่อเทียบดอนรายวิชาได้ที่สำนักงานทะเบียนครับ 038-146-123 ต่อ 2121 ครับ 
- http://www.east.spu.ac.th/admission/register_landing.php
ผู้ถาม : วริศรา เหลี่ยมสุวรรณ ผู้ตอบ : วราวุธ กลิ่นอ่อน
วันที่  : 2017-10-27 15:00:00 วันที่  : 2017-11-02 10:14:00
ถาม  
กำลังศึกษาอยู่ ปวส.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ต้องการ เทียบโอน เข้า ป.ตรี 2561 มีภาคปกติไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ  
- สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับ
- มีภาคปกติครับ
- นำรายวิชามาติดต่อเพื่อเทียบดอนรายวิชาได้ที่สำนักงานทะเบียนครับ 038-146-123 ต่อ 2121 ครับ 
- http://www.east.spu.ac.th/admission/register_landing.php
ผู้ถาม : วริศรา เหลี่ยมสุวรรณ ผู้ตอบ : วราวุธ กลิ่นอ่อน
วันที่  : 2017-10-27 14:58:00 วันที่  : 2017-11-02 10:14:00
ถาม  
กำลังศึกษาอยู่ ปวส.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ต้องการ เทียบโอน เข้า ป.ตรี 2561 มีภาคปกติไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ  
- สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับ
- มีภาคปกติครับ
- นำรายวิชามาติดต่อเพื่อเทียบดอนรายวิชาได้ที่สำนักงานทะเบียนครับ 038-146-123 ต่อ 2121 ครับ 
- http://www.east.spu.ac.th/admission/register_landing.php
ผู้ถาม : วริศรา เหลี่ยมสุวรรณ ผู้ตอบ : วราวุธ กลิ่นอ่อน
วันที่  : 2017-10-27 14:56:00 วันที่  : 2017-11-02 10:14:00
ถาม  
กำลังศึกษาอยู่ ปวส.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ ต้องการ เทียบโอน เข้า ป.ตรี 2561 มีภาคปกติไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ  
- สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับ
- มีภาคปกติครับ
- นำรายวิชามาติดต่อเพื่อเทียบดอนรายวิชาได้ที่สำนักงานทะเบียนครับ 038-146-123 ต่อ 2121 ครับ 
- http://www.east.spu.ac.th/admission/register_landing.php
ผู้ถาม : วริศรา เหลี่ยมสุวรรณ ผู้ตอบ : วราวุธ กลิ่นอ่อน
วันที่  : 2017-10-27 14:55:00 วันที่  : 2017-11-02 10:14:00
ถาม  
กำลังศึกษาอยู่ ปวส.2 ค่ะ เรียนการจัดการโลจิสติกส์ ต้องการจะเทียบโอน ป.ตรี 2561 มีภาคปกติไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ  
- สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ครับ
- มีภาคปกติครับ
- นำรายวิชามาติดต่อเพื่อเทียบดอนรายวิชาได้ที่สำนักงานทะเบียนครับ 038-146-123 ต่อ 2121 ครับ 
- http://www.east.spu.ac.th/admission/register_landing.php
ผู้ถาม : วริศรา เหลี่ยมสุวรรณ ผู้ตอบ : วราวุธ กลิ่นอ่อน
วันที่  : 2017-10-27 14:53:00 วันที่  : 2017-11-02 10:14:00
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]  หน้าต่อไป  >>
Untitled Document สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
+ ถามมา-ตอบไป ให้คำปรึกษา
+ วารสาร SPUC news online
+ วิทยุชุมชน 90.25 MHz online
+ CRM
+ ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
   
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Sripatum University Alumni Association79
หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-146-123 โทรสาร 038-146-011