สำนักงานห้องสมุด :: Office of Library
   
 
 
 
สำนักงานห้องสมุด :: Office of Library
 
  หน้าหลัก  
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน  
ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์  
  โครงสร้าง  
  บุคลากร  
  ภารกิจ  
  สถานที่ตั้ง  
  ติดต่อสำนักงาน  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ข้อมูลที่น่าสนใจ  
  e-Library  
  Spuc Library News  
  ทุนมหาวิทยาลัย  
  บริการและสวัสดิการ  
  ห้องสมุดต่างๆ  
  ศูนย์และร้านหนังสือ  
  ศิลปวัฒนธรรม  
     
 
ปฏิทิน
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลภาพห้องสมุด

      
   
 
สำนักงานห้องสมุด :: Office of Library
     
 
สำนักงานห้องสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ม.1 ชั้น3-4 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9, ต่อ 2301 ถึง 2305  โทรสาร 0-3874-3700 e-mail: library@east.spu.ac.th