ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555
 รายละเอียด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมอาคารยิมเนเซียม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีการประกวดพานแต่ละคณะที่เข้าร่วมในครั้งนี้

ผลการประกวดพานไหว้ครู
ประเภทสวยงาม
-คณะบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่่ 1
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ได้รัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ประเภทความคิดสร้างสรรค์
-คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
-ชมรมวิทยุกระจายเสียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
-ชมรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 สถานที่ อาคารยิมเซียม ม.ศรีปทุม ชลบุรี
 วันที่ 28/06/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555
จำนวน : 19 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@east.spu.ac.th