ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2552
 รายละเอียด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
สำนักงานกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมยิมเนเซียม อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในพิธีประกอบด้วยกิจกรรม
- ประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์
- มอบทุนการศึกษา เรียนดี และมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคนทุนทรัพย์
- มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551
 สถานที่ ห้องประชุมยิมเนเซียม อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 09/07/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2552
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@east.spu.ac.th