Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่f เข้าชม
1
หัวข้อ :  SPUC Say Hi to ASEAN
สถานที่ : 
จำนวน :  83 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
16/03/2559 136
2
หัวข้อ :  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการนักศึกษา พบปะ ตัวจริง เสียงจริง(บริการวิชาการสู่สังคม)ครั้งที่3 โดย คุณบุ๋ม ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
สถานที่ : 
จำนวน :  58 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
19/03/2559 120
3
หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมตำรวจ
สถานที่ : 
จำนวน :  24 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
17/03/2559 120
4
หัวข้อ :  คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีลงนามกับสถาบันขงจื่อ
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
11/03/2559 112
5
หัวข้อ :  บรรยายหัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน ในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานที่ : 
จำนวน :  28 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
11/03/2559 86
6
หัวข้อ :  ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พาบุตรสาวเข้าสมัครเรียนม.ศรีปทุม ชลบุรี
สถานที่ : 
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
10/03/2559 104
7
หัวข้อ :  คณะผู้บริหาร Guizhou University เยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
10/03/2559 66
8
หัวข้อ :  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ให้โดนใจตลาด
สถานที่ : 
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
07/03/2559 88
9
หัวข้อ :  ประชุมหารือและเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  25 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
08/03/2559 82
10
หัวข้อ :  วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
สถานที่ : 
จำนวน :  11 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
08/03/2559 86
11
หัวข้อ :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษที่ม.ศรีปทุม ชลบุรี
สถานที่ : 
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
05/03/2559 116
12
หัวข้อ :  ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2559
สถานที่ : 
จำนวน :  30 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/03/2559 120
13
หัวข้อ :  จิตอาสา:ทำความดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สถานที่ : 
จำนวน :  88 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
03/03/2559 144
14
หัวข้อ :  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
สถานที่ : 
จำนวน :  7 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
27/02/2559 94
15
หัวข้อ :  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
สถานที่ :  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
17/02/2559 108
   รวม 887 ข่าว : จำนวน 60 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th