Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  บัณฑิตศรีปทุมร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน
สถานที่ : 
จำนวน :  42 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
18/10/2557 194
2
หัวข้อ :  โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณธรรม วัฒนธรรม
สถานที่ :  ห้องมาสุข ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
17/10/2557 138
3
หัวข้อ :  เสวนานักอ่านศรีปทุม
สถานที่ : 
จำนวน :  42 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
10/10/2557 184
4
หัวข้อ :  สำนักงานหอสมุด จัดเสวนานักอ่านศรีปทุม
สถานที่ :  สำนักงานหอสมุด
จำนวน :  31 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
08/10/2557 142
5
หัวข้อ :  แข่งขันเกมกลยุทธ์ธุรกิจ (GEO Game) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
สถานที่ :  ห้อง 202 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  33 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/10/2557 149
6
หัวข้อ :  I AM A PRO
สถานที่ : 
จำนวน :  41 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
27/09/2557 250
7
หัวข้อ :  โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ปัญหาเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
สถานที่ :  ห้องเฉลิมวงศ์ 1
จำนวน :  39 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
27/09/2557 178
8
หัวข้อ :  โครงการเปิดโลกกิจกรรม
สถานที่ :  ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม
จำนวน :  54 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
26/09/2557 218
9
หัวข้อ :  รักนี้......คุมได้
สถานที่ :  ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  49 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
25/09/2557 234
10
หัวข้อ :  ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  20 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
20/09/2557 312
11
หัวข้อ :  คณะบริหารธุรกิจจัดบรรยายหัวข้อ ธุรกิจคิดสร้างสรรค์
สถานที่ :  ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12
จำนวน :  32 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
20/09/2557 192
12
หัวข้อ :  พิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำรุ่น SPUC 27
สถานที่ :  อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  60 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
18/09/2557 1
13
หัวข้อ :  โครงการ ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน
สถานที่ :  ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  42 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/09/2557 194
14
หัวข้อ :  รายการให้ความรู้่กับประชาชนในด้านกฎหมาย
สถานที่ : 
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
18/09/2557 145
15
หัวข้อ :  โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
18/09/2557 226
   รวม 577 ข่าว : จำนวน 39 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th