Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สถานที่ :  ห้องศรีสุข อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  48 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
16/08/2557 272
2
หัวข้อ :  ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กับ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
สถานที่ :  ห้องประชุมมาสุข อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  36 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
15/08/2557 100
3
หัวข้อ :  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
สถานที่ :  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม บางเขน
จำนวน :  22 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
15/08/2557 78
4
หัวข้อ :  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมสันทนาการ leader for freshy (วันที่ 2)
สถานที่ : 
จำนวน :  30 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
15/08/2557 120
5
หัวข้อ :  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมสันทนาการ
สถานที่ : 
จำนวน :  44 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
14/08/2557 104
6
หัวข้อ :  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานวิจัยและแผน
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
09/08/2557 37
7
หัวข้อ :  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2556
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  41 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
06/08/2557 47
8
หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชีนี
สถานที่ : 
จำนวน :  65 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
08/08/2557 5
9
หัวข้อ :  คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์
สถานที่ : 
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
07/08/2557 51
10
หัวข้อ :  นักศึกษาจีนฝึกเรียนทำขนมบัวลอยไข่หวาน
สถานที่ : 
จำนวน :  23 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
06/08/2557 1
11
หัวข้อ :  กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิตจศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  6 รูป
   
     โดย : อริสรา เสริมแก้ว
   
04-07/03/2557 64
12
หัวข้อ :  โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : อริสรา เสริมแก้ว
   
04-07/03/2557 76
13
หัวข้อ :  คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. เถียร ชิงปินคณบดี คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก มหาวิทยาลัยถงเหริน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานที่ : 
จำนวน :  27 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
01/08/2557 39
14
หัวข้อ :  นักศึกษาจากประเทศจีนเรียนรำนาฏศิลป์พื้นเมือง ภาคอีสาน ชุดรำเอ้ดอกคูณ
สถานที่ : 
จำนวน :  24 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
02/08/2557 43
15
หัวข้อ :  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
สถานที่ : 
จำนวน :  30 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
01/08/2557 27
   รวม 532 ข่าว : จำนวน 36 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th