Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่f เข้าชม
1
หัวข้อ :  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
สถานที่ : 
จำนวน :  57 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
13/08/2559 152
2
หัวข้อ :  Audition performing Arts '59 (รอบที่ 2)
สถานที่ : 
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
13/08/2559 62
3
หัวข้อ :  ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี
สถานที่ : 
จำนวน :  70 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
11/08/2559 76
4
หัวข้อ :  ส่งมอบ MOU บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : 
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
10/08/2559 62
5
หัวข้อ :  ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพอนิจ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้าน IT
สถานที่ : 
จำนวน :  13 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
05/08/2559 76
6
หัวข้อ :  สำนักงานสหกิจและแนะแนว จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
06/08/2559 64
7
หัวข้อ :  คณะนิติศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์
สถานที่ : 
จำนวน :  1 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
05/08/2559 64
8
หัวข้อ :  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแสดง
สถานที่ : 
จำนวน :  3 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
05/08/2559 56
9
หัวข้อ :  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2559
สถานที่ : 
จำนวน :  25 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
06/08/2559 68
10
หัวข้อ :  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “สามมุขเกมส์”
สถานที่ : 
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/08/2559 60
11
หัวข้อ :  ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมประชุมหารือกับม.ถงเหริน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  21 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/08/2559 76
12
หัวข้อ :  อบรมการเป็นผู้ประกาศข่าวนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ : 
จำนวน :  27 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
04/08/2559 74
13
หัวข้อ :  โครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558
สถานที่ : 
จำนวน :  72 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
30/07/2559 100
14
หัวข้อ :  สำนักงานสหกิจและแนะแนว จัดบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านทักษะในการทำงาน”
สถานที่ : 
จำนวน :  42 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
29/07/2559 68
15
หัวข้อ :  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ “ภาษาต่างประเทศกับอนาคตของนักศึกษาไทย” วิทยากรโดยคุณอิทธิพล คุณปลื้ม
สถานที่ : 
จำนวน :  40 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
28/07/2559 70
   รวม 973 ข่าว : จำนวน 65 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th