Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่f เข้าชม
1
หัวข้อ :  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชั (ACT 491)
สถานที่ : 
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
27/12/2558 90
2
หัวข้อ :  โครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  64 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
05/01/2559 68
3
หัวข้อ :  คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
สถานที่ : 
จำนวน :  11 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
24/12/2558 108
4
หัวข้อ :  มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
สถานที่ : 
จำนวน :  10 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
25/12/2558 88
5
หัวข้อ :  โครงการ “Community Based Study Volume 5 ”
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
18/12/2558 92
6
หัวข้อ :  อวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
สถานที่ : 
จำนวน :  13 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
22/12/2558 74
7
หัวข้อ :  มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
สถานที่ : 
จำนวน :  9 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
17/12/2558 102
8
หัวข้อ :  การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
สถานที่ : 
จำนวน :  34 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
11/12/2558 156
9
หัวข้อ :  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
สถานที่ : 
จำนวน :  9 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
02/12/2558 110
10
หัวข้อ :  SPUC Korean Camp with IYF
สถานที่ : 
จำนวน :  21 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
02/12/2558 130
11
หัวข้อ :  สำนักงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมการกรอกข้อมูล SAR ลงในระบบ CHE QA 3D
สถานที่ : 
จำนวน :  25 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
09/12/2558 98
12
หัวข้อ :  คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมาทางวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่)
สถานที่ : 
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
08/12/2558 94
13
หัวข้อ :  ม.ศรีปทุม ชลบุรี ถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช
สถานที่ : 
จำนวน :  36 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/12/2558 141
14
หัวข้อ :  รวมพลคนนิติศาสตร์
สถานที่ : 
จำนวน :  16 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
28/11/2558 134
15
หัวข้อ :  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558
สถานที่ : 
จำนวน :  21 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
28/12/2558 98
   รวม 826 ข่าว : จำนวน 56 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th