Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
08/05/2558 72
2
หัวข้อ :  ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ งานบุญกลางบ้านครับ
สถานที่ : 
จำนวน :  36 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
01/05/2558 144
3
หัวข้อ :  โครงการ LSM Talk VI: Logistics Manager Vision
สถานที่ : 
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
30/04/2558 129
4
หัวข้อ :  ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
สถานที่ : 
จำนวน :  60 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
12/04/2558 104
5
หัวข้อ :  SPUC: ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
สถานที่ : 
จำนวน :  16 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
03/04/2558 241
6
หัวข้อ :  สืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2558
สถานที่ : 
จำนวน :  79 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/04/2558 199
7
หัวข้อ :  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพ กับคณะนิเทศศาสตร์
สถานที่ : 
จำนวน :  58 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
28/03/2558 320
8
หัวข้อ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย
สถานที่ : 
จำนวน :  35 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
26/03/2558 340
9
หัวข้อ :  โครงการปันสุขเติมฝันแบ่งปันของใช้ให้น้อง
สถานที่ : 
จำนวน :  28 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
21/03/2558 210
10
หัวข้อ :  แถลงข่าวโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบางปะกง
สถานที่ : 
จำนวน :  3 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
12/03/2558 190
11
หัวข้อ :  โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา
สถานที่ : 
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
20/03/2558 174
12
หัวข้อ :  โครงการแข่งขันการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์ศักยภาพ
สถานที่ : 
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/03/2558 186
13
หัวข้อ :  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
สถานที่ : 
จำนวน :  17 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/03/2558 236
14
หัวข้อ :  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
สถานที่ : 
จำนวน :  17 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/03/2558 236
15
หัวข้อ :  คณะบริหารธุรกิจเขียนแผนธุรกิจให้กับ OTOP จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สถานที่ : 
จำนวน :  2 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
16/03/2558 190
   รวม 676 ข่าว : จำนวน 46 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th