Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  กิจกรรมนักศึกษา Early Bird เข้าพบอาจารย์ในแต่ละคณะ ครั้งที่ 3
สถานที่ : 
จำนวน :  17 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
15/07/2558 116
2
หัวข้อ :  กิจกรรมนักศึกษา Early Bird เข้าพบอาจารย์ในแต่ละคณะ
สถานที่ : 
จำนวน :  10 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
11/07/2558 198
3
หัวข้อ :  English and Academic Remedial Course ครั้งที่ 2
สถานที่ : 
จำนวน :  42 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
07/07/2558 168
4
หัวข้อ :  โครงการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ :  ประเทศญี่ปุ่น
จำนวน :  16 รูป
   
     โดย : อดุลย์ จวงสอน
   
04/06/2558 132
5
หัวข้อ :  โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
สถานที่ : 
จำนวน :  14 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
01/07/2558 157
6
หัวข้อ :  โครงการนันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
สถานที่ : 
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
30/06/2558 126
7
หัวข้อ :  โครงการฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบสื่อการสอนด้วย Microsoft Powerpoint 2010
สถานที่ : 
จำนวน :  36 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
25/06/2558 130
8
หัวข้อ :  ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2558
สถานที่ : 
จำนวน :  25 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
25/06/2558 74
9
หัวข้อ :  โครงการคลินิกประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ”
สถานที่ : 
จำนวน :  23 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
23/06/2558 90
10
หัวข้อ :  ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558
สถานที่ : 
จำนวน :  39 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/06/2558 158
11
หัวข้อ :  คณะศิลปศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
สถานที่ : 
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
20/06/2558 118
12
หัวข้อ :  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคมบ้านสวน จังหวัดชลบุรีเข้าพบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรึกษาและวางแนวทางพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
สถานที่ : 
จำนวน :  1 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
17/06/2558 92
13
หัวข้อ :  ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือกับเมืองพัทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
สถานที่ : 
จำนวน :  24 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
16/06/2558 98
14
หัวข้อ :  แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ : 
จำนวน :  23 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
12/06/2558 108
15
หัวข้อ :  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
สถานที่ : 
จำนวน :  41 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
12/06/2558 130
   รวม 710 ข่าว : จำนวน 48 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th