Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  โครงการคลินิกประกันคุณภาพการศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  23 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
10/06/2558 74
2
หัวข้อ :  โครงการประชุมติดตามผลการเรียนนักศึกษาทุน
สถานที่ : 
จำนวน :  13 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
06/06/2558 68
3
หัวข้อ :  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Early Bird) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สถานที่ : 
จำนวน :  44 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
06/06/2558 242
4
หัวข้อ :  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
03/06/2558 112
5
หัวข้อ :  วันที่ 2 สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  14 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
04/06/2558 82
6
หัวข้อ :  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการหลักสูตรวันอาทิตย์ สาขาการจัดการ รุ่นที่ 1
สถานที่ : 
จำนวน :  28 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
31/05/2558 198
7
หัวข้อ :  พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ด้วยรักและคิดถึง" คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ : 
จำนวน :  48 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
23/05/2558 131
8
หัวข้อ :  คณะนิติศาสตร์จัดแสดงกิจกรรมศาลจำลอง
สถานที่ : 
จำนวน :  31 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
21/05/2558 132
9
หัวข้อ :  “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จากผู้มีประสบการณ์”
สถานที่ : 
จำนวน :  25 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
21/05/2558 90
10
หัวข้อ :  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาดูงานรัฐสภาครับ
สถานที่ : 
จำนวน :  23 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
22/05/2558 114
11
หัวข้อ :  โครงการปิดโลกกิจกรรม
สถานที่ : 
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
21/05/2558 106
12
หัวข้อ :  โครงการประสบการณ์นี้พี่ให้น้อง
สถานที่ : 
จำนวน :  16 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
16/05/2558 134
13
หัวข้อ :  นศ.คณะนิติศาสตร์ ดูงาน ศาลจังหวัดพัทยา
สถานที่ : 
จำนวน :  11 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
14/05/2558 96
14
หัวข้อ :  SPU Got Talent Show 2014 รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ : 
จำนวน :  31 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
15/05/2558 157
15
หัวข้อ :  โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรอยพระยุคลบาท ชาติพ้นภัย ประจำปีการศึกษา 2557
สถานที่ : 
จำนวน :  21 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
15/05/2558 104
   รวม 695 ข่าว : จำนวน 47 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th