Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย
สถานที่ :  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
จำนวน :  5 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
14/09/2556 15
2
หัวข้อ :  ดร.ธันยวิช ร่วมประชุมเครือข่ายภาคีขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานที่ :  ห้องประชุมวายุพักตร์ โรงแรมเซนทรา
จำนวน :  4 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
08/09/2556 31
3
หัวข้อ :  ชมรม Learning Socity Club สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สถานที่ :  ณ ห้อง 711 ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  20 รูป
   
     โดย : ขวัญเรือน สินณรงค์
   
12/09/2556 15
4
หัวข้อ :  คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ประจำปีการศึกษาที่ 1/56
สถานที่ :  งาน ณ ห้องศรีลินี ชั้น 12 อาคารดร.สุข-มาลินีพุคยาภรณ์
จำนวน :  27 รูป
   
     โดย : ขวัญเรือน สินณรงค์
   
08/09/2556 3
5
หัวข้อ :  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เยี่ยมชมงานThailand International Logistic Fair 2013
สถานที่ :  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
จำนวน :  24 รูป
   
     โดย : ขวัญเรือน สินณรงค์
   
05/09/2556 20
6
หัวข้อ :  ประกวดคำขวัญเรื่องรณรงค์งดสูบบุหรี่
สถานที่ :  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : สมภพ มีบุญ
   
15/08/2556 37
7
หัวข้อ :  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ :  ห้องศรีลินี
จำนวน :  94 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
08/09/2556 45
8
หัวข้อ :  อบรมแต่งหน้า วิชาพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักประชาสัมพันธ์
สถานที่ :  ห้อง710 ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
06/09/2556 7
9
หัวข้อ :  โครงการ “เพื่อนดูแลเพื่อน พี่ดูแลน้อง ป้องกันภัยยาเสพติดและเอดส์”
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
จำนวน :  26 รูป
   
     โดย : ถวัลย์ สุวรรณฉวี
   
31/08/2556 1
10
หัวข้อ :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ
สถานที่ :  ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
05/09/2556 9
11
หัวข้อ :  ศาลแขวงชลบุรี ให้ความรู้ด้านกฏหมาย
สถานที่ :  ม.ศรีปทุม ชลบุรี
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
03/09/2556 25
12
หัวข้อ :  นางสาวปัทมา หนูผุด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ logistics ในกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ Logistics Open House ครั้งที่ 1ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
จำนวน :  24 รูป
   
     โดย : ขวัญเรือน สินณรงค์
   
28/08/2556 7
13
หัวข้อ :  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เดินทางไปเยี่ยมชมเขตปลอดอากร(Free Zone) และศึกษาดูงานด้านคลังสินค้า(warehouse)
สถานที่ :  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวน :  24 รูป
   
     โดย : ขวัญเรือน สินณรงค์
   
26/08/2556 11
14
หัวข้อ :  การประชุมติดตามผลการเรียนนักศึกษาทุน ครั้งที่ 1/2556
สถานที่ :  ห้อง 710 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  18 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
29/08/2556 3
15
หัวข้อ :  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้ารางวัล การประกวด"สื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรจิตอาสา"
สถานที่ :  ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : ศศิลดา ตรึกหากิจ
   
28/08/2556 11
   รวม 446 ข่าว : จำนวน 30 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th