Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่f เข้าชม
1
หัวข้อ :  เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่
สถานที่ : 
จำนวน :  9 รูป
   
     โดย : วิฑูรย์ เลี้ยงพรพัฒนา
   
10/01/2560 144
2
หัวข้อ :  ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
06/01/2560 211
3
หัวข้อ :  อวยพรสวัสดีปีใหม่มณฑลทหารบกที่ 14
สถานที่ : 
จำนวน :  7 รูป
   
     โดย : วิฑูรย์ เลี้ยงพรพัฒนา
   
30/12/2559 90
4
หัวข้อ :  คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ สถาบันการพลศึกษา
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
29/12/2559 104
5
หัวข้อ :  คณะผู้บริหาร เดินทางสวัสดีปีใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
สถานที่ : 
จำนวน :  6 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
28/12/2559 100
6
หัวข้อ :  การนำเสนอโครงการสหกิจศึกษา 2559
สถานที่ : 
จำนวน :  48 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
27/12/2559 112
7
หัวข้อ :  อบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชา ACT 491 เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
สถานที่ : 
จำนวน :  10 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
24/12/2559 102
8
หัวข้อ :  ม.ศรีปทุม ชลบุรี รับมอบเงินสนันสนุนโครงการเพนต์ผนังกำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
21/12/2559 96
9
หัวข้อ :  วันคล้ายวันเกิด ครบ 7 รอบ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
สถานที่ : 
จำนวน :  38 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
22/12/2559 92
10
หัวข้อ :  เรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริงกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สถานที่ : 
จำนวน :  4 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
20/12/2559 94
11
หัวข้อ :  โครงการประชุมติดตามผลการเรียนนักศึกษาทุน ครั้งที่ 1/2559
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
22/12/2559 102
12
หัวข้อ :  โครงการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ประชุมบุคลากร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สถานที่ : 
จำนวน :  60 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
21/12/2559 108
13
หัวข้อ :  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2/2559
สถานที่ : 
จำนวน :  9 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
20/12/2559 86
14
หัวข้อ :  คณะบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชา ACT 491 เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
สถานที่ : 
จำนวน :  44 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
17/12/2559 97
15
หัวข้อ :  โครงการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
09/12/2559 106
   รวม 1069 ข่าว : จำนวน 72 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th