Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่ เข้าชม
1
หัวข้อ :  กิจกรรมภายนอกของนักศึกษาชาวจีน
สถานที่ : 
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/07/2557 110
2
หัวข้อ :  Internet of Everything
สถานที่ : 
จำนวน :  36 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
17/07/2557 106
3
หัวข้อ :  พิธีวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถานที่ : 
จำนวน :  102 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
18/07/2557 103
4
หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมพิธีกตัญญูกตเวทีตาคุณ รำลึกถึง ดร.สุข พุคยาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
สถานที่ : 
จำนวน :  30 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
17/07/2557 88
5
หัวข้อ :  กิจกรรมเสริมนักศึกษาใหม่ (Early Bird)
สถานที่ : 
จำนวน :  48 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
17/07/2557 33
6
หัวข้อ :  นักศึกษาจากประเทศจีนเข้าเรียนวิชาภาษาไทย
สถานที่ : 
จำนวน :  16 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
15/07/2557 76
7
หัวข้อ :  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศจีน
สถานที่ : 
จำนวน :  22 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
10/07/2557 73
8
หัวข้อ :  กิจกรรมเสริมนักศึกษาใหม่ (Early Bird)
สถานที่ : 
จำนวน :  37 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
10/07/2557 15
9
หัวข้อ :  พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
สถานที่ : 
จำนวน :  25 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
09/07/2557 9
10
หัวข้อ :  กิจกรรมเสริม นักศึกษาใหม่ (Early Bird) ครั้งที่ 4
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
08/07/2557 19
11
หัวข้อ :  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรและชุมชนหนองไม้แดง
สถานที่ : 
จำนวน :  21 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
03/07/2557 80
12
หัวข้อ :  โครงการ วอล์คแรลลี่ประจำปีการศึกษา 2556
สถานที่ : 
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
28/06/2557 74
13
หัวข้อ :  ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ (Early Bird)
สถานที่ : 
จำนวน :  17 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
20/06/2557 80
14
หัวข้อ :  กิจกรรมเสริม นักศึกษาใหม่ (Early Bird)
สถานที่ : 
จำนวน :  32 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
19/06/2557 171
15
หัวข้อ :  ประชุมโครงการ MOUระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีกับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
สถานที่ : 
จำนวน :  19 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
17/06/2557 61
   รวม 512 ข่าว : จำนวน 35 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th