Untitled Document
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
::: Sripatum University Chonburi e-Office :::
 
 
สำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม เข้าชม
1
หัวข้อ :  นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สถานที่ :  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย และวัดศรีพโลทัย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน :  60 รูป
   
     โดย : ถวัลย์ สุวรรณฉวี
   
912
2
หัวข้อ :  โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อน้อง ปีที่ 8
สถานที่ :  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน :  41 รูป
   
     โดย : ถวัลย์ สุวรรณฉวี
   
1057
3
หัวข้อ :  โครงการ”สร้างด้วยใจ มอบด้วยจิต ผูกด้วยมิตร ชาวอาสา”
สถานที่ :  โรงเรียนบ้านดินแดง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
จำนวน :  30 รูป
   
     โดย : ถวัลย์ สุวรรณฉวี
   
704
4
หัวข้อ :  นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช
สถานที่ :  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : ถวัลย์ สุวรรณฉวี
   
963
5
หัวข้อ :  โครงการวางพานพุ่มวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สถานที่ :  กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน :  46 รูป
   
     โดย : ถวัลย์ สุวรรณฉวี
   
892